Sponsor dit unieke project!

22 augustus 2019

Door lid te worden van ons sponsorcomité

Bedrijven die vanuit hun sympathie voor de Kalfortse gemeenschap en het initiatief van het ontmoetingscentrum bereid zijn jaarlijks een financiële bijdrage te leveren, worden lid van het sponsorcomité.

Publiciteit

Je kan gebruik maken van de informatiekanalen van het dorpshuis voor publiciteit.

  • € 500: We plaatsen het logo van je bedrijf een jaar lang op het scherm in de foyer van het dorpshuis. Bij elke belangrijke activiteit verschijnt je logo dus in een permanente loop op het scherm.
  • € 1000: We plaatsen het logo van je bedrijf een jaar lang op het scherm in de foyer. Daarnaast verschijnt uw logo ook op onze website.
  • € 1500: We plaatsen het logo van je bedrijf op het scherm in de foyer en op onze website. Daarna verschijnt uw logo op alle folders en affiches van activiteiten die door de vzw Dorpshuis Vrededaal worden georganiseerd. Uw logo wordt ook gepubliceerd in het driemaandelijks mededelingenblad De Kalfortse Klok.

Gelieve met ons contact te nemen om andere mogelijkheden te bespreken.

Dorpshuis Vrededaal vzw - rek.nr. - BE04 7330 5164 2931- KRED BE BB

Meer informatie voor particulieren...

Met de steun van