Enquêteformulier Dorpshuis Vrededaal

5 november 2011

U kan het formulier ook downloaden

Naam en voornaam

Adres

Telefoon en/of GSM

E-mail

WENST HET PROJECT DORPSHUIS KALFORT TE STEUNEN EN VERDERE INFORMATIE TE ONTVANGEN

Praktisch

door het meewerken aan een activiteit

door mij persoonlijk te engageren als lid van één van de werkgroepen

Financieel

door het schenken van een eenmalige (fiscaal aftrekbare) gift via de Koning Boudewijnstichting

door het intekenen op de renteloze lotenlening (min. 250 €)

door het intekenen op de obligatielening (3,5 %) (min. 1000 €)

door jaarlijks lid te worden van het bescherm- en sponsorcomité

Kent u mensen of bedrijven buiten Kalfort die geïnteresseerd zijn in dit project en er eventueel willen aan bijdragen?

IK WENS VERDERE INFORMATIE TE ONTVANGEN

door een uitnodiging voor een informatieavond waarop alle financieringsvormen worden uitgelegd

in een persoonlijk gesprek

ANDERE BEDENKINGEN

Met de steun van