Steun dit unieke project

15 juni 2011

1. DOOR EEN GIFT

Met het schenken van een gift geeft u de vzw een stevige duw in de rug. Giften laten ons immers toe de grootte van de lening zo klein mogelijk te houden.
De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan ons project. De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 104 WIB).
Stort op projectrekening Dorpshuis Vrededaal, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening
BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ‘***128/2866/00066***’.

Opgepast: gebruik steeds deze gestructureerde mededeling.
U ontvangt van de Koning Boudewijnstichting een attest voor fiscale vrijstelling als uw gift 40 € of meer bedraagt.

2. DOOR HET INTEKENEN OP ONZE OBLIGATIELENING

De vzw Dorphuis Vrededaal schreef een obilgatielening uit met een looptijd van 10 jaar. Op dit ogenblik kan er niet worden ingetekend.

Wenst u dit ambitieuze initiatief te steunen, mail dan naar info@kalfort.be of vul ons enqûeteformulier in.

Meer informatie voor bedrijven...

Met de steun van