Scenario Maria-ommegang

Opening

 

Kalfort heet alle toeschouwers en bedevaarders hartelijk welkom met muziek, vlaggen en vendeliers. De openingsgroep zet hiermee de toon voor de rest van de ommegang. De groep geeft aan dat de ommegang onze Kalfortse leefgemeenschap versterkt en enthousiasmeert!

Geschiedenis van Kalfort

 

We herbeleven de geschiedenis van de verering van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan vanaf de miraculeuze relikwie van de tranen van Christus in de dertiende eeuw tot de negentiende-eeuwse bloei van de begankenis. In tussentijd zijn zes eeuwen gepasseerd met middeleeuwse ridders, gasthuiszusters en monniken, acrobaten en edellieden, geuzen, boeren en Franse sansculotten en vele gewone Kalfortenaren.

1300: Verering van de tranen van Christus

Rond 1300 werd in de kapel van Kalfort een relikwie van de tranen van Christus vereerd. Zij zou door een van de heren van Coolhem van de kruistochten zijn meegebracht.

1500: Bedevaart en kermis in de 16de eeuw

 

In de zestiende eeuw bloeit de begankenis als nooit tevoren. Het heiligdom trekt vele bedevaarders aan, vooral uit de eigen streek en het Brusselse. De godsdienstoorlog maken hier abrupt een einde aan.

1600: Onze-Lieve-Vrouw ten Traan

Onze-Lieve-Vrouw ten Traan Na de godsdienstoorlogen wordt de kapel van Kalfort weer opgebouwd. En Kalfort blijft een bedevaartsoord. Want voortaan wordt er het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan vereerd, dat volgens de legende te Kalfort aanspoelt, maar vermoedelijk door de Gasthuiszusters uit Heindonk is meegebracht. Haar naam krijgt ze van de verloren gegane relikwie van de tranen van Christus.

1794: Franse bezetting en boerenkrijg

 

In 1794 veroveren de Fransen de Zuidelijke Nederlanden. Zij schaffen de oude instellingen af, ontbinden religieuze orden en slaan kerkelijke eigendommen aan. De cisterciënzers van Kalfort worden verjaagd. De begankenis draait noodgedwongen op een zeer laag pitje. De invoering van de legerdienst is de druppel die de emmer doet overlopen. In 1798 barst de Boerenkrijg los.

1850: Kerk en begankenis

 

In de negentiende eeuw herwint de begankenis haar luister en betekenis. Het kerkelijk leven in Kalfort wordt bepaald door de jaarlijkse bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw. De jaren rond de eeuwwisseling vormen een hoogtepunt, niet in het minst omdat Kalfort sinds 1857 een zelfstandige parochie is geworden. Verscheidene godvruchtige congregaties en broederschappen worden opgericht. Een nieuwe kerk wordt gebouwd. En de bedevaarders stromen toe.

1914: Eerste Wereldoorlog

Kalfort lag aan het begin van de eerste wereldoorlog juist binnen de fortengordel rond Antwerpen. Toen de Duitsers oprukten, vluchtten heel wat burgers binnen de omwalling. Ook het Belgische leger trok zich terug op de vesting. Vele gewone mensen zochten in de augustusdagen van 1914 hun toevlucht tot Onze-Lieve-Vrouw ten Traan.

Het landelijke leven in Kalfort

Kalfort is een dorp van landbouwers, die zich toeleggen op de teelt van tarwe, rogge, haver, gerst, aardappelen en vlas. Het inkomen wordt aangevuld door het houden vaan een kleine veestapel.

Aspergeteelt in Kalfort

 

Vlas is lang de teelt bij uitstek. Op het einde van de negentiende eeuw gaat het minder goed op de vlasmarkt. De asperge verdringt het vlas en wordt dé succesgroente van Kalfort. Kalfort wordt als aspergeplaats bekend tot in Parijs waar Baptist Vertongen de Asperges de Calfort aan de man brengt.

Foor en kermis

"Gedurende begankenis is het te Calfort kermis en foore: daar worden bijzonderlijk op verhandeld godsdienstige voorwerpen, allerhande landbouwgerief en kleedingstukken", schrijft men in de lokale pers. Kalfort kermis is inderdaad vermaard tot ver buiten Klein-Brabant. Van heinde en ver komen kermisgangers met de trein, met de fiets of met de speelkar naar het dorp afgezakt.

Maria ter ere

 

Al meer dan 400 jaar wordt Onze-Lieve-Vrouw ten Traan te Kalfort vereerd. Nog steeds identificeert Kalfort zich in de augustusmaand met Onze-Lieve-Vrouw. In een mengeling van kleurrijke kostuums en prachtige bloemen, brengt ons dorp haar openlijk hulde.

Mariahulde

Acht meisjes dragen het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan. Het eeuwenorde Mariabeeld, gehuld in rijkelijke Spaanse gewaden, vormt al eeuwen het voorwerp van een intense verering.

Eucharistie

 

Het laatste gedeelte van de ommegang brengt hulde aan de aanwezigheid van Jezus in de vorm van de eucharistie. De aanbidding van het Heilig Sacrament vormt het sluitstuk van de ommegang.

Kalfort

Meer over Kalfort

Wil je meer weten over het dorp Kalfort, waar de ommegang zich afspeelt. Bekijk dan de website.

Fotogallerij

Fotogalerij

Bekijk foto's van de laatste edities van de ommegang.

Contuct Us

Contacteer ons

Wil je meer weten over de ommegang? Wil je graag meestappen in de volgende editie? Wil je de ommegang financieel steunen? Neem dan contact met ons op!