Tentoonstelling 2023

Sterke vrouwen. 30 portretten van Kalfortse dames

 

Van 22 augustus t.e.m. 11 september - Kerk Kalfort.

De meeste geschiedenissen zijn geschiedenissen van belangrijke mannen. De verhalen worden bevolkt met mannelijke politici, edellieden, officieren, notabelen, geestelijken, hereboeren… De vrouw was lange tijd voorbestemd om haar rol op te nemen aan de haard, te zorgen voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Zo werd ze veroordeeld tot een tweederangsrol in de geschiedenis, ook in die van een dorp als Kalfort. Het was voor vrouwen niet gemakkelijk om hun rol te spelen in de maatschappij en uit hun traditionele rol te treden.

In deze tentoonstelling gaan we op zoek naar zulke vrouwen. Lange tijd was een religieuze roeping de uitweg naar een inzet in de maatschappij, als onderwijzeres, verpleegster of missiezuster. Lekenvrouwen konden een loopbaan in het onderwijs starten, al waren ze lange tijd in het katholieke onderwijs gedwongen ongehuwd te blijven of hun job op te geven wanneer ze huwden en kinderen kregen. Meerdere vrouwen werden zichtbaar in het dorp als cafébazin of winkelierster. In vele gevallen stonden ze echter toch nog steeds naast hun man, die baas was in de zaak. Maar vrouwen verenigden zich ook – in Kalfort in de Boerinnengilde (KVLV / FERM) – en konden zo werken aan de vorming en de ontvoogding van de vrouw in hun eigen dorp.

In deze tentoonstelling komen 30 vrouwen aan bod. Dit is natuurlijk een persoonlijke keuze, in vele gevallen ingegeven door het feit dat we over bepaalde vrouwen meer weten dan over anderen. De 30 sterke vrouwen, die aan bod komen, zijn gekozen als vertegenwoordigers van de honderden Kalfortse vrouwen die nu en in het verleden verantwoordelijkheid en engagement opnamen en zo hebben geprobeerd de maatschappij beter te maken. Op 18 december 1920 werd in Kalfort de boerinnengilde gesticht.

FERM, de erfopvolger van deze vereniging, bestaat dus meer dan 100 jaar. Deze tentoonstelling is opgedragen aan alle “ferme” vrouwen, die in de honderdjarige geschiedenis een rol hebben gespeeld.

Korte leergang snijkunde-groententeelt bij de Boerinnengilde van Kalfort in 1929. V.l.n.r. bovenste rij : Augusta Claes, Angèle Peeters, Mathilde Verbruggen, Martha Marnef, Josephine Nuten, Louise Lemmens (zuster Maria), Leontine Seghers, Maria De Saegher en Clemence Marnef, onderste rij : Jeannette Janssens, Josephine Ilegems, Nathalie Saelmans, Maria Pepermans, Celine Pauwels, Maria De Brouwer, Jeanne Moons, Jeannette Verheyden, Jeanne Maes, Maria Van Segbroeck, Alfonsine Vanachter, Maria Cools en een lesgeefster uit Leuven. De twee mensen op de stoelen zijn Angélique Peeters (echtg. Scheltens) uit de Coolhemstraat, toenmalig voorzitster van de Boerinnenbond en Livinus Peeters (uit Puurs), toenmalig gewestvoorzitter van de Boerenbond.

Kalfort

Meer over Kalfort

Wil je meer weten over het dorp Kalfort, waar de ommegang zich afspeelt. Bekijk dan de website.

Fotogallerij

Fotogalerij

Bekijk foto's van de laatste edities van de ommegang.

Contuct Us

Contacteer ons

Wil je meer weten over de ommegang? Wil je graag meestappen in de volgende editie? Wil je de ommegang financieel steunen? Neem dan contact met ons op!