Hulde aan Marcel Servaes

De vzw Dorpshuis Vrededaal wil meer zijn dan enkel de uitbater
van een zaal, maar wil ook het Kalfortse verenigingsleven nog meer
dynamiek geven. De vzw wil in dit kader jaarlijks verdienstelijke
personen huldigen die hieraan hebben meegewerkt. Op 10
november werd Marcel Servaes door de vzw gehuldigd als Kalfortse
“verenigingsmens.”

Marcel Servaes was lid van van de raad van bestuur van het Dorpshuis tot juni 2015. Hij tekende mee de eerste plannen uit. Eerst plaatste hij veel kanttekeningen bij de grootse opgezette plannen en maande hij aan tot voorzichtigheid, maar - eens de kogel door de kerk - stond hij er 100 % achter. Hij verdedigde het project en effende zo mee de weg bij de traditionele Kalfortse achterban en de Kerkfabriek.

Marcel was zeer sterk geëngageerd in Kalfort. Toen hij vanuit Nijven Oppuurs naar Kalfort kwam om in 1961 te trouwen met Maria Maes, dochter van een fanfaar die ook niet vies was van de gemeentepolitiek, gooide hij zich in het verenigingsleven, waar hij een boel functies opnam.

  • Als voorzitter van het oudercomité van de Kalfortse scholen, vocht hij voor het voortbestaan van de lagere school in Kalfort. Hij deed samen met het schoolhoofd Jan Suyckens jaarlijks een bedeltocht om leerlingen te werven en was initiatiefnemer van de pensenkermis.
  • Vanaf 1973 was hij voorzitter van de plaatselijke afdeling van het NCMV (Nationaal Christelijk Middenstandsverbond). Hij verdedigde de middenstand en behartigde haar belangen.
  • Hij was lid van het parochiezaalcomité.
  • Hij was lid van het jaarmarktcomité, alsof hij alles van boerenpaarden en koeien wist.
  • Lang was hij ook bestuurslid van de harmonie Concordiavrienden en peter van de majoretten.
  • Hij was actief in de kerk, o.m. als hemeldrager in de processie.
  • Vanuit al deze functies werd hij ook verkozen als gemeenteraadslid voor de CVP in Kalfort van 1977 tot 1994. Hij was een echte stemmenkampioen en haalde het bij elke verkiezing.
  • Hij werd voorzitter van de Kerkfabriek van Kalfort en duivel-doet-al in de kerk. De Kerkfabriek vaardigde hem ook af als lid van de raad van bestuur van de vzw Dorpshuis Vrededaal.
  • Ten slotte was hij ook voorzitter van OKRA, de bond van gepensioneerden, tot zijn ziekte hem verplichtte deze taak aan anderen over te laten.

Deze opsomming is een uitgebreid palmares, dat misschien nog niet volledig is.

Marcel is dus een typische verenigingsman met een zeer uitgebreid netwerk. Met iedereen kan hij een praatje maken. Hij is niet de man van het woord, wel van de daad. Op die manier heeft hij vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw meegewerkt aan de uitbouw van ons Kalfortse dorpsleven.

Voor zijn rol in Kalfort, en voor het dorpshuis in het bijzonder, willen we hem hierover gepast dankjewel zeggen. Niet met een medaille, maar met een kleine attentie, als getuige van onze grote dankbaarheid, en een welverdiend applaus.